logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes181
mod_vvisit_counterVčera572
mod_vvisit_counterTento týždeň2921
mod_vvisit_counterTento mesiac12429
mod_vvisit_counterVšetky1798173
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 07 Máj 2019 18:26

Exkurzia v Štefánikovom dome a na Bradle

Dňa 17.apríla 2019 sa žiaci našej školy vybrali navštíviť rodný dom Milana Rastislava Štefánika na Košariskách. Napriek tomu, že niektorí z nás už v tomto múzeu – rodnom dome boli, opäť sme sa dozvedeli niečo nové. Videli sme nielen Štefánikove osobné veci, ale aj mnohé artefakty prinesené z Polynézie alebo Ázie.

Exkurzia v Štefanikovom dome Exkurzia v Štefanikovom dome
Exkurzia v Štefanikovom dome Exkurzia v Štefanikovom dome

Z Košarísk sme sa presunuli na Brezovú. Tu sme navštívili múzeum Dušana Jurkoviča. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o jeho projektoch. Všetci sme ale čakali na chvíľu ,keď sa pred nami otvorí model mohyly na Bradle. Pán Valihora nám poukazoval ako vyzerá mohyla vo vnútri, kde je pochovaný M.R.Štefánik. Našou úlohou bolo pozorne sledovať jeho slová, pretože sme vypracovávali aj pracovný list .
Naša exkurzia končila na Bradle. Kyticou kvetov sme si uctili pamiatku človeka, vďaka ktorému sme získali vlasť.

D.Vydarený


 
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 06 Máj 2019 16:05

Olympiáda v nemeckom jazyku

Známy citát spojený s vyučovaním cudzích jazykov vraví: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

V dnešnej dobe je veľmi dôležitý v medzinárodnom styku anglický jazyk. Aj u nás v škole sa tento jazyk stal prvým jazykom pre všetkých žiakov. V našom okolí je ale potrebný aj nemecký jazyk, nielen preto, že nemecky hovoriace krajiny sú neďaleko, ale i preto, že veľa nemeckých spoločností sa nachádza v našom regióne.
Preto nás teší, že hoci prvým cudzím jazykom pre našich žiakov je anglický jazyk, našlo sa 13 záujemcov o účasť na Olympiáde v nemeckom jazyku. Porovnali si svoje schopnosti v písomnej časti a štyria najlepší postúpili do ústnej časti, kde rozprávali na konverzačnú tému a opisovali obrázok. Svoje jazykové schopnosti a zručnosti si tak nielen preverili, ale aj zdokonalili, získali skúsenosti, ktoré budú pre nich užitočné na strednej škole aj v dospeláckom živote, kde budú s veľkou pravdepodobnosťou nemecký jazyk používať.

Školské kolo Olympiady v nemeckom jazyku Školské kolo Olympiady v nemeckom jazyku Školské kolo Olympiady v nemeckom jazyku
Školské kolo Olympiady v nemeckom jazyku Školské kolo Olympiady v nemeckom jazyku Školské kolo Olympiady v nemeckom jazyku

Najúspešnejší súťažiaci, ktorí sa umiestnili na medailových pozíciách, získali aj hodnotné ceny. Prekvapili tentokrát siedmačky, ktoré sa učia nemecký jazyk síce iba prvý rok, no sú veľmi šikovné. Konečné poradie Olympiády v nemeckom jazyku v školskom roku 2018/2019 je nasledovné:

1. Svetlana Oružinská – 7. ročník
2. Adam Ragan – 9. ročník
3. Nina Častvenová – 7. ročník


Súťaže v cudzích jazykoch

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu je výučba cudzích jazykov. Sú pre človeka v dnešnej dobe veľmi dôležité a upriamiť pozornosť na ne sa aj u nás v škole snažíme nielen na vyučovaní, ale aj prostredníctvom rozličných cudzojazyčných súťaží. V tomto školskom roku sme pripravili pre našich žiakov tradičné školského kolo Olympiády v anglickom jazyku, súťaž O najlepšiu vianočnú pohľadnicu, ale zapojili sme sa aj do súťaže Spell and Tell, ktorú organizovalo Bilingválne gymnázium vo Vrbovom.
Teší nás, že naši žiaci majú o tieto súťaže záujem. To dokazuje nielen početná účasť žiakov na týchto súťažiach, ale aj účasť troch našich žiakov na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.
Svoje jazykové schopnosti a zručnosti si tak nielen preverili, ale aj zdokonalili, získali skúsenosti, ktoré budú pre nich užitočné na strednej škole. V neposlednom rade je ale podstatné, že najmä v dospelosti tieto vedomosti využijú.
Do súťaže O najlepšiu vianočnú pohľadnicu sa zapojili žiaci z 3. - 9. ročníka. Krásne námety, kresby a vinše spríjemnili predsviatočné obdobie a nakoniec i skrášlili našu jazykovú učebňu.
Prví traja v každej kategórii získali aj hodnotné ceny. Aj žiaci nižších ročníkov ukázali kvalitu a potvrdili, že anglický jazyk je dnes všade okolo nás a už mladší žiaci najmä vďaka počítačom a hudbe prichádzajú do kontaktu s týmto celosvetovo dôležitým jazykom.

Súťaže v cudzích jazykoch Súťaže v cudzích jazykoch Súťaže v cudzích jazykoch
Súťaže v cudzích jazykoch Súťaže v cudzích jazykoch Súťaže v cudzích jazykoch
Súťaže v cudzích jazykoch Súťaže v cudzích jazykoch Súťaže v cudzích jazykoch
Súťaže v cudzích jazykoch Súťaže v cudzích jazykoch Súťaže v cudzích jazykoch

Konečné poradie školského kola Olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2018/2019 je nasledovné:

Kategória 1A:
1. Svetlana Oružinská – 7. ročník
2. Matej Kolník – 7. ročník
3. Marek Figura – 6. ročník
  Kategória 1B:
1. Dominik Vydarený – 9. ročník
2. Adam Lacko – 8. ročník
3. Adam Ragan – 9. ročník
     
Súťaž o najlepšiu vianočnú pohľadnicu:
Kategória ANJ 3. a 4. r.:
1. Diana Ďurišová - 4. ročník
2. Juraj Mikota - 4. ročník
3. Simona Balážová - 3. ročník

Kategória ANJ 5.-7. r.:
1. Natália Vičanová - 6. ročník
2. Dominika Miková - 6. ročník
3. Aneta Mikotová - 6. ročník
 

Kategória ANJ 8. a 9. r.:
1. Nina Martinkovičová - 7. ročník
2. Miriam Predná - 7. ročník
3. Kristína Knapová - 9. ročník

Kategória NEJ:
1. Kristína Knapová - 9. ročník
2. Adriana Miháliková - 8. ročník


 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 16 Apríl 2019 18:48

Okresné kolo MO

Logo matematickej olympiády


9. apríla 2019 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Myjave okresné kolo 68.ročníka Matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali dve žiačky 7. ročníka – Adelka Babincová a Svetlanka Oružinská, ktoré postúpili zo školského kola. O tom, že už školské kolo bolo náročné, svedčí fakt, že do okresného kola z celého myjavského okresu v kategórii 6. až 8 ročník postúpili len naše dve žiačky a jeden žiak myjavského gymnázia.
V okresnom kole žiaci riešili tri úlohy po dobu 120 minút. Za každú úlohu mohli získať 0 - 6 bodov. Úspešným riešiteľom okresného kola je žiak, ktorý získa 9 a viac bodov. Našim dievčatám sa to podarilo a víťazkou okresného kola sa stala Adelka Babincová, ktorá zvíťazila rozdielom jedného bodu (tak ako minulý rok!) pred Svetlankou Oružinskou.

Blahoželáme!


 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 09 Apríl 2019 00:00

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Krajnom
vyhlasuje zápis detí do materskej školy
pre školský rok 2020/21.

Zápis bude prebiehať elektronickou formou od 1.do 31. mája 2020.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebné zaslať na adresu školy.

Žiadosť si môžete stiahnuť na školskom webovom sídle v sekcii Materská škola.

Do materskej školy sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky – neplienkované.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa prednostne do materskej školy prijímajú:

Motýlik
odrazkadeti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
odrazkadeti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
odrazkadeti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia PŠD

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ, sa budú po splnení zákonom stanovených podmienok  prednostne prijímať deti:
Motýlik
odrazkastaršie ako tri roky,
odrazkas trvalým pobytom v spádovej obci,
odrazkadeti zamestnaných rodičov
odrazkadeti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ alebo ZŠ v Krajnom


 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 09 Apríl 2019 21:11

TVOJA SPRÁVNA VOĽBA

Tvoja správna voľba

2. apríla 2019  sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili výstavy v kultúrnom dome Samka Dudíka.
Cieľom interaktívnej výstavy bolo  upozorniť deti na riziká pri užívaní nebezpečných a návykových látok, najmä so zmeraním na tabak, alkohol a marihuanu.
Preventívne aktivity určené deťom 3. a 4. ročníka mali charakter zážitkového učenia, interaktívnej tvorivej dielne pozostávajúcej z piatich stanovíšť. Tri tematické panely -tabak, alkohol, marihuana, pracovný stôl a koberec s hracím plánom.

Pomocou nich sa deti dozvedeli základné informácie o legálnych a nelegálnych drogách. Inovatívne prístupy dávali deťom dostatočný priestor na vyjadrenie vlastných názorov a postojov k danej problematike. Veríme, že naši tretiaci a štvrtáci získané vedomosti  využijú  v bežnom živote.

Tvoja správna voľba Tvoja správna voľba Tvoja správna voľba
Tvoja správna voľba Tvoja správna voľba
Tvoja správna voľba Tvoja správna voľba

Tvoja správna voľba

 

NÁVŠTEVA  CENTRA VOĽNÉHO ČASU V MYJAVE

2. apríla 2019 sme navštívili aj CVČ v Myjave. Oboznámili sme sa s cudzokrajnými zvieratkami. Starostlivosť o tieto zvieratká nie je jednoduchá. Robia to deti, ktoré navštevujú chovateľský krúžok. Našim deťom sa páčila korytnačka, užovka, chameleón a škrečky.

Návšteva CVČ v Myjave Návšteva CVČ v Myjave
Návšteva CVČ v Myjave Návšteva CVČ v Myjave
Návšteva CVČ v Myjave Návšteva CVČ v Myjave
Návšteva CVČ v Myjave Návšteva CVČ v Myjave

 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2020 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, ktoré používame a ako ich odstrániť, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.

Akceptujem cookies z tohto webu.