logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes2044
mod_vvisit_counterVčera17645
mod_vvisit_counterTento týždeň37417
mod_vvisit_counterTento mesiac100000
mod_vvisit_counterVšetky3506873
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 02 Marec 2018 16:50

V našej základnej škole pôsobím ako špeciálny pedagóg. Venujem sa deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Týmto žiakom  bola odborníkmi diagnostikovaná porucha pozornosti, poruchy učenia, správania. Majú telesné alebo zmyslové postihnutie, narušenú komunikačnú schopnosť a vzdelávajú sa v našej škole formou integrácie – začlenenia. Moja pozornosť sa však zameriava aj na preventívne aktivity. Venujem sa aj deťom, ktoré majú nedostatočne rozvinutú napr. grafomotoriku, ťažkosti s čítaním, písaním. Som tu tiež pre rodičov, pedagógov a pre tých, ktorí potrebujú pomoc, radu, či usmernenie pri riešení svojho problému.

Hlavnou náplňou práce  špeciálneho pedagóga na našej škole je:

Práca so žiakmi:

Špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne a jeho špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. To znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítaného textu, postreh, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

Špeciálny pedagóg tiež pracuje s deťmi na základe aktuálnej potreby - písanie testov a diktátov, rozhovor, riešenie problémov a pod.

Súčasťou náplne je aj práca so žiakmi prvého ročníka, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.

Depistáž detí s problémami v učení a orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia po návrhu triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo rodičov.

Zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Spolupráca s vyučujúcimi:

Metodické usmernenia učiteľov, ktorí vyučujú žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Spolupráca pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a individuálnych vzdelávacích plánov.

Priebežné konzultácie s vyučujúcimi o napredovaní žiaka  v učebnom procese.

Počas školského roka informuje vyučujúcich o deťoch so ŠVVP,  poskytuje im všeobecné pokyny na prácu s nimi i pokyny viažuce sa k jednotlivým deťom.

Špeciálny pedagóg pomáha učiteľovi riešiť  problémy žiakov so ŠVVP, ktoré sa objavili vo výchovno-vzdelávacom procese a narušili priebeh vyučovacej hodiny.

Spolupráca s rodičmi:

Individuálne konzultácie s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť podľa potreby. Iniciovať ho môžu obe strany. Témou stretnutia rodiča so špeciálnym pedagógom býva informovanie rodiča o aktuálnych problémoch a pokrokoch, výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri prekonávaní jeho špecifických problémov.

Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnych pedagógom ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.

Spolupráca s odbornými zamestnancami a so špecializovanými zariadeniami:

Špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s výchovným poradcom, asistentom učiteľa a odbornými poradenskými zariadeniami (Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ).

Čo môžem pre Vás ako špeciálny pedagóg urobiť ?

prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa
realizovať orientačnú špeciálnopedagogickú diagnostiku dieťaťa a v prípade potreby sprostredkovať odborné vyšetrenie v poradenskom zariadení
navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania (ako pomôcť)
poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole
pravidelné konzultácie

Ak máte viac informácií, prípadne máte k tejto problematike nejaké pripomienky, nápady, postrehy, rada sa s Vami stretnem osobne, môžeme komunikovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Konzultačné hodiny:

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok : 13.00 do 15.00 (prípadne podľa potreby po telefonickom, alebo osobnom dohovore)
e- mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
telefón: 032 7786107, 0915 792 159

 


Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2024 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!