logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes1810
mod_vvisit_counterVčera11226
mod_vvisit_counterTento týždeň1810
mod_vvisit_counterTento mesiac100000
mod_vvisit_counterVšetky2926858
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 09 Február 2021 14:24
Názov projektu:   Otvorme dvere do prekrásneho sveta
Prijímateľ:   Základná škola s materskou školou Krajné
Kód projektu ITMS:   312011T289
Operačný program:   Ľudské zdroje
Kód výzvy:   OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Prioritná os:   Vzdelávanie
Špecifický cieľ:   1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Financovanie projektu:   Európsky sociálny fond, štátny rozpočet a spoluúčasť prijímateľa
Dĺžka realizácie hlavných
aktivít projektu:
  24 mesiacov
Spustenie realizácie
projektu:
  09/2019
Rozpočet projektu:   133 660,79 eur
Z toho:   126 977,75 eur Európsky sociálny fond a ŠR
6 683,04 eur rozpočet školy

Charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na vytvorenie vhodných personálnych a materiálnych podmienok pre vzdelávanie žiakov v mimovyučovacom čase s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšeniu školských výsledkov žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Cieľom tohto projektu je vytvorenie a nastavenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školyv procese vzdelávania, zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky, zlepšovanie výsledkov a kompetencií žiakov.

Aktivitami projektu sú:

1. Realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.
2. Tvorby a inovácia učebných materiálov, textov, prezentácií, pracovných listov, pokusov, testov, experimentov, videí.
3. Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností.
4. Zabezpečenie didaktických prostriedkov, školiaceho materiálu, učebných pomôcok, IKT techniky, materiálneho zabezpečenia pre splnenie cieľov a pre realizáciu aktivít projektu.
Hlavnou aktivitou projektu je mimoškolská činnosť pre žiakov formou vytvorenia 7 krúžkov, ktoré budú v škole pracovať počas dvoch školských rokov. Primárnou cieľovou skupinou je 70 žiakov I. a II. stupňa, sekundárnou skupinou sú všetci žiaci školy, ktorí sa chcú zapojiť do mimoškolskej práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Viac informácií o projektových podporách ESF nájdete na www.esf.gov.sk alebo www.minedu.sk


Logo


Aktualizované: Štvrtok, 11 Február 2021 07:01
 


Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2024 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!