logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes152
mod_vvisit_counterVčera572
mod_vvisit_counterTento týždeň2892
mod_vvisit_counterTento mesiac12400
mod_vvisit_counterVšetky1798144
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 13 September 2019 17:36

Návšteva dopravného ihriska

Cieľ: Dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky, správne reagovať na svetelnú signalizáciu, spolupracovať, rešpektovať ostatných.

Žiaci 1.- 4. ročníka v rámci dopravnej výchovy navštívili dňa 10. septembra 2019 dopravné ihrisko vo Vrbovom. Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy (cyklista, vodič motokáry, chodec), oboznámili sa s rôznymi dopravnými situáciami a osvojili si dopravné značky. Následne využili svoje vedomosti a zručnosti iprakticky.

Návšteva dopravného ihriska Návšteva dopravného ihriska Návšteva dopravného ihriska

Praktická časť bola pre všetky deti zaujímavejšia. Bicykle, motokáry ožili vrukách malých vodičov. Deti spolu s inštruktormi a pani učiteľkami sa počas jazdy oboznamovali s dopravnými značkami, svetelnou signalizáciou na semaforoch. Zdôvodňovali si ich význam. Deťom sa jazdenie veľmi páčilo, pozorne počúvali a riadili sa inštrukciami. Na ich tvárach žiaril úsmev a radosť nielen z pekného zážitku, ale aj zo slnečného dňa.

Návšteva dopravného ihriska Návšteva dopravného ihriska
Návšteva doprclass= Návšteva dopravného ihriska

Na záver pani učiteľky pochválili deti za šikovnosť,, pozornosť a disciplinovanosť. Deti sa poďakovali inštruktorom a s radostnými tváričkami odchádzali späť do školy. Deň na dopravnom ihrisku sa skončil, veríme, že sa deťom páčil.

Pani učiteľky primárneho vzdelávania


 
Napísal užívateľ Administrator   
Štvrtok, 29 August 2019 10:54

Logo Nadácie VW Slovakia


V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do grantového projektu Nadácie VW – Technika hrou od základných škôl.
Projekt prebiehal od septembra 2018 do júna 2019.

Poskytol odborné vzdelávacie semináre pre pani učiteľky primárneho vzdelávania a to p. učiteľky: Domiňákovú, Karlikovú a Pagáčovú. Nové poznatky zo seminárov sa následne zapracovali do vyučovacieho procesu. Žiaci na hodinách prírodovedy a pracovného vyučovania pracovali s pomôckami poskytnutými Nadáciou Volkswagen. Spoznávali nové formy a metódy vyučovania techniky hrou.

V praxi si mohli žiaci vyskúšať pokusy na rôznych pomôckach a spoločne s pani učiteľkami odpovedali na otázky: "Prečo žiarovka svieti? Ako fungujú prevody na bicykli? Priťahuje magnet všetky predmety?" Deťom sa takéto zábavné pokusy v edukačnom procese páčili. Jednoduchou hrou si osvojili nové vedomosti.

Pomôcky a metodický materiál poskytnutý škole sa bude naďalej využívať na skvalitnenie vyučovacieho procesu v našej škole. Škola z vlastných prostriedkov zakúpila ďalších 12 kusov stavebníc, aby všetci žiaci mohli počas vyučovacej hodiny skúmať, skúšať, overovať svoje zručnosti. Projekt metodicky a finančne podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.


 
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 21 Jún 2019 10:43

Cesty do minulosti

V piatok 7.6.2019 navštívili žiaci 5., 7. a 8. ročníka obec Hlboké a mesto Modra, aby si pripomenuli dve významné osobnosti našich národných dejín – kodifikátorov spisovnej slovenčiny, politických vodcov v revolučných rokoch 1848 – 1849, spisovateľov a publicistov – Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra.
Pôsobisko nášho krajana Jozefa Miloslava Hurbana – Hlboké – sme (s inými žiakmi) naposledy navštívili pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia v roku 2017. Podobne ako vtedy, aj tentokrát sme si prezreli pamätnú izbu v budove bývalej ľudovej školy, zastavili sme sa pred pamätnou tabuľou na evanjelickej fare, ktorá sa viaže k uzákoneniu spisovnej slovenčiny v roku 1843, a na bývalom cintoríne sme obdivovali monumentálnu stavbu Hurbanovej mohyly – dielo jeho synovca Dušana Jurkoviča.
V Modre si žiaci zopakovali a prehĺbili vedomosti o Ľudovítovi Štúrovi, či už pri prehliadke expozície jeho múzea, ale aj v pamätnej izbe, v ktorej po tragickej nehode na poľovačke v roku 1856 ako 41-ročný skonal.

Cesty do minulosti Cesty do minulosti
 Cesty do minulosti Cesty do minulosti

Piataci sa vo štvrtok 13.6.2019 preniesli do ešte vzdialenejšieho historického obdobia. V Starom divadle v Nitre si pozreli hudobný epos Trója, predlohou ktorého bola Homérova Iliada. Na začiatku predstavenia spoznali nemeckého archeológa Heinricha Schliemanna a jeho manželku Sofiu, ktorí koncom 19. storočia hľadali v Turecku pozostatky slávneho starovekého mesta Trója . Schliemann divákom porozprával o gréckych bohoch, ktorí sa objavili na javisku na improvizovanom Olympe, a ich intrigách a manipulovaní s osudmi smrteľníkov. Tak bohyňa Afrodita spôsobila, že sa do trójskeho princa Parida zaľúbila najkrajšia žena sveta, nanešťastie už vydatá manželka spartského kráľa, krásna Helena. Keďže ju Paris uniesol, začala sa dlhá vojna medzi Grékmi a Trójanmi, ktorá sa skončila skazou Tróje.

Hudobný epos Trója Hudobný epos Trója

Predstavenie bolo pre žiakov silným zážitkom. Aj keď trvalo dve hodiny, všetko pozorne sledovali. Pôsobivé boli najmä hudba a piesne. Bolo ich toľko, že sa cítili ako na muzikálovom predstavení. Na vlastné oči videli veľkého trójskeho koňa, ktorého darovali Gréci Trójanom, ale boli ukrytí v jeho vnútri, a tak sa im lsťou podarilo Tróju dobyť. Spoznali tiež najvyššieho gréckeho boha Dia, jeho manželku Héru, dcéry Aténu a Afroditu a syna Apolóna. Videli, ako sa v staroveku ľudia obliekali, ako sa bojovalo...

Hudobný epos Trója Hudobný epos Trója

Verím, že budúci rok, keď sa o období staroveku budú učiť na dejepise, svoje poznatky z predstavenia ešte využijú.

V. Boorová


 
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 21 Jún 2019 10:20

BLAHOŽELÁME TRETIAKOM !

Naši tretiaci sa opäť v tomto školskom roku zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže
Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Celoslovenská čitateľská súťaž je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Realizuje sa v školách a knižniciach na celom Slovensku.
Cieľom súťaže je motivovať deti k čítaniu detskej literatúry, k rozhovorom o prečítanom, k tvorivým aktivitám v škole, ale i v rodinách. Podporuje predstavivosť, slovnú zásobu, rozvoj fantázie a posmeľuje deti k rozprávaniu o prečítanom.
V školách a knižniciach sa riešili súťažné úlohy od novembra 2018 do konca apríla 2019.

Vyhodnotenie súťaže:

V mesiaci jún 2019 odborná porota vyhodnotila súťažné práce, určila víťaza súťaže a vybrala najlepších 8+8+8 súťažných kolektívov.
Boli sme ocenení po tretíkrát.
Ako prváci sme boli v tretej osmičke, druháci v prvej osmičke.
Blahoželáme tretiakom, pretože tento školský rok sme v druhej osmičke najúspešnejších škôl!

Čítame s Osmijankom -logo


 
Napísal užívateľ Administrator   
Štvrtok, 20 Jún 2019 11:52

Škola v prírode na Orave

Naši najmenší prváci, druháci a tretiaci sa dňa 10. júna 2019 zúčastnili letnej školy v prírode. Deti sa tešili, boli plné očakávania, aké dobrodružstvo zažijú  Prežili  sme slnečný týždeň v Škole v prírode  na Kubínskej holi, neďaleko Dolného Kubína. Čakalo nás prekrásne prostredie so zaujímavým programom.

Škola v prírode na Oravekliknite na obrázok

Náš animačný  program bol zameraný na ochranu planéty Zem. Počas štyroch dní si deti  rozprávali o ochrane vôd, pôdy, živočíchov a rastlín. Rozprávanie sa striedalo s hrami, súťažami a inými aktivitami. O  kopec zábavy, dni plné hier a dobrodružstiev sa starali  naše animátorky Malí ochranári si pod ich vedením mohli vyskúšať a overiť svoje  zručnosti.

Škola v prírode na Orave

Počas školy v prírode sme navštívili Múzeum starých kočov v Oravskom Podhradí. Múzeum šľachtických kočiarov a saní je jedinečnou a najrozsiahlejšou zbierkou na Slovensku. V múzeu sme videli 21 exponátov, ktoré boli doplnené dobovými figurínami. Na chvíľu sme sa preniesli do minulých čias. Nechali sme sa unášať čarom minulého storočia, keď sa po našich cestách preháňali luxusné kočiare. Videli sme aj  poľovnícke kočiare a samozrejme aj pohodlné sane na zasnežené zimy.
V posledný deň sme navštívili Oravský hrad. Je jeden z najkrajších hradov na Slovensku. Bol oddávna opevneným hradiskom  Na prehliadke nás čakalo 680 schodov. Prejsť všetky nebolo jednoduché, pretože nad hlavami nám svietilo slniečko, ktoré nás sprevádzalo počas celej prehliadky. Malé nôžky prvákov, druhákov a tretiakov pociťovali únavu, ale všetci sa prekonali a Oravský hrad  si pozreli v plnej kráse. Na hrade sa naše putovanie skončilo. Čakala nás už len cesta domov. Úžasná  škola v prírode v nás zanechala nezabudnuteľné zážitky.
Na záver patrí veľké poďakovanie lekárke MUDr. Janke Gellenovej, ktorá sa počas celého pobytu starala o malých pacientov.
Ďakujeme  za sponzorské dary – sladkosti:
-rodine Petra Moravca,
-rodine Petra Loveckého
-rodine Maslíkovej
Ďakujeme aj vodičovi Jankovi Kolárikovi mladšiemu. ktorý sa postaral o našu bezpečnosť na cestách a šťastlivo nás dopravil na Oravu a späť domov.

pani učiteľky Karliková, Pagáčová a Kozárová


 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2020 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, ktoré používame a ako ich odstrániť, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.

Akceptujem cookies z tohto webu.