logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes2196
mod_vvisit_counterVčera17645
mod_vvisit_counterTento týždeň37569
mod_vvisit_counterTento mesiac100000
mod_vvisit_counterVšetky3507025
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 26 Marec 2018 17:21
Názov projektu: Inkluzívne vzdelávanie v ZŠ s MŠ Krajné
Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Krajné
Kód projektu ITMS: 312011I109
Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Prioritná os: 1
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Financovanie projektu: Európsky sociálny fond, štátny rozpočet a spoluúčasť prijímateľa
Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36 mesiacov
Spustenie realizácie projektu: 02/2018
Rozpočet projektu: 82 980,00 eur
Z toho: 78 831,00 eur Európsky sociálny fond a ŠR

 Problematika a charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšeniu školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Riešenie aktuálnych problémov vzdelávania formou integrácie a inklúzie nie je možné bez pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou, až nutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na uspokojovanie individuálnych potrieb každého dieťaťa v rámci vzdelávania a výchovy.

Cieľom tohto projektu je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy a nastavenie takých podmienok v procese vzdelávania, ktoré umožnia nasýtenie sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb našich žiakov. Naším zámerom je prispieť v maximálnej možnej miere k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov, zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov a predovšetkým Vašich detí.

Náš odborný a pedagogický tím, ktorý tvorí špeciálny pedagóg a jeden asistent učiteľa sa venujú adaptácii žiakov, podpore prekonávania ich individuálnych bariér, mentoringu, diagnostike, poradenstvu a systematickej práci so žiakmi, ktorí sú cieľovou skupinou projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií o projektových podporách ESF nájdete na  www.esf.gov.sk alebo www.minedu.sk

Logo k projektu Inkluzívne vzdelávanie


Aktualizované: Štvrtok, 05 Apríl 2018 19:18
 


Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2024 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!