logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes787
mod_vvisit_counterVčera17645
mod_vvisit_counterTento týždeň36160
mod_vvisit_counterTento mesiac100000
mod_vvisit_counterVšetky3505616
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 15 Jún 2020 18:12

Hodnotenie žiakov v 2. polroku šk. roka 2019/2020

HODNOTENIE ŽIAKOV Z PREDMETOV SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, MATEMATIKA, PRVOUKA, PRÍRODOVEDA, VLASTIVEDA – 2. – 4.ročník.

stupeň 1:
1. Známky, ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli do priemeru 1,5.
2. Počas mimoriadnej situácie odovzdal žiak všetky  zadania za daný predmet bol aktívny a na onlinevyučovaní na otázky učiteľa odpovedal správne.
3. V 1. polroku pracoval do priemeru 1,5.

stupeň 2:
1. Známky, ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli do priemeru 2,5.
2. Počas mimoriadnej situácie žiak odovzdal všetky zadania pre daný predmet. Počas on-line vyučovania bol žiak aktívny a na otázky učiteľa odpovedal takmer
správne.
3. V 1. polroku pracoval do priemeru 2,5.

stupeň 3:
1. Známky , ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli do priemeru 3,5.
2. Počas mimoriadnej situácie bol žiak väčšinou aktívny a odovzdal aspoň polovicu zadaní. Na otázky vedel odpovedať s pomocou učiteľa.
3. V 1. polroku  pracoval do priemeru 3,5.

stupeň 4:
1. Známky , ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli do priemeru 4,5.
2. Počas mimoriadnej situácie vypracoval zadania iba s pomocou učiteľa. Počas online vyučovania nevedel odpovedať na otázky ani s pomocou učiteľa.
3.V 1. polroku pracoval do priemeru 4,5.

stupeň 5 by nemal byť.

Prváci sa budú hodnotiť slovne, v každom z jednotlivých predmetov SJL, MAT a PRV.

Žiak absolvuje komisionálne skúšky, ak:
1. Známky , ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli nižšie ako priemer 4,5.
2. Počas mimoriadnej situácie nespolupracoval a vykazoval nedostatočné vedomosti. Nespolupracoval napriek upozorneniam písomným a telefonickým .Nekomunikoval s učiteľom ani na opakované výzvy.

HODNOTENIE ŽIAKOV Z PREDMETOV SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK A KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU

1. ročník – slovné hodnotenie – absolvoval/neabsolvoval
ročníky 2. – 9. – hodnotenie známkou nasledovne:
výborný - v 2. polroku do začiatku mimoriadnej situácie vykazoval žiak výborný prospech a odovzdal 90 % zadaní za daný predmet v čase mimoriadnej situácie. Počas on-line vyučovania bol aktívny a na otázky učiteľa odpovedal správne.
chválitebný - v 2. polroku do začiatku mimoriadnej situácie vykazoval žiak chválitebný prospech a odovzdal najmenej 75 % zadaní v čase mimoriadnej situácie. Počas on-line vyučovania bol aktívny a na otázky odpovedal väčšinou správne.
dobrý -  v 2. polroku do začiatku mimoriadnej situácie vykazoval žiak dobrý prospech a odovzdal najmenej 50% zadaní v čase mimoriadnej situácie. Počas on-line vyučovania bol
väčšinou aktívny a na otázky vedel odpovedať s pomocou učiteľa.
dostatočný - v 2. polroku do začiatku mimoriadnej situácie vykazoval žiak dostatočný prospech a odovzdal aspoň 25% zadaní v čase mimoriadnej situácie, počas on-line
vyučovania bol žiak málo aktívny, odpovedať na otázky učiteľa mu robilo problém i s učiteľovou pomocou. V 2. polroku do začiatku mimoriadnej situácie vykazoval nedostatočný prospech a odovzdal aspoň 35% zadaní v čase mimoriadnej situácie.

Ak učiteľ vyzve žiaka, že má odovzdané zadanie opraviť a žiak tak neurobí, považuje sa zadanie za neodovzdané.

Žiakom, ktorí do začiatku mimoriadnej situácie vykazovali prospech zodpovedajúci určitému stupňu, ale neodovzdali počet zadaní potrebných pre tento stupeň v čase mimoriadnej situácie, sa znižuje známka. O počte stupňov, o ktoré sa známka zníži, rozhoduje podľa konkrétnych prípadov predmetová komisia.

Známka sa oproti prospechu do začiatku mimoriadnej situácie môže zlepšiť maximálne o jeden stupeň. Nemôže sa ale zlepšiť len na základe odovzdaných zadaní. Žiak musí byť preskúšaný aj cez videohovor.

Žiak absolvuje komisionálne skúšky, ak:
·    v 1. polroku neprospel z 2 a viac predmetov alebo bol neklasifikovaný
·    mal pred začiatkom mimoriadnej situácie z daného predmetu nedostatočný prospech a vypracoval menej ako 35% zadaní
·    mal pred začiatkom mimoriadnej situácie lepší ako nedostatočný prospech a zo subjektívnych dôvodov vypracoval menej ako 25% zadaní


HODNOTENIE ŽIAKOV Z PREDMETOV DEJEPIS (DEJ), GEOGRAFIA (GEG) A PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU(PCR)

stupeň 1:
1. Známky, ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli do priemeru 1,5.
2. Počas mimoriadnej situácie odovzdal žiak všetky zadania za daný predmet bol aktívny.
3. V 1. polroku pracoval do priemeru 1,5.

stupeň 2:
1. Známky , ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli do priemeru 2,5.
2. Počas mimoriadnej situácie žiak  odovzdal všetky zadania pre daný predmet.  
3. V 1. polroku pracoval do priemeru 2,5.

stupeň 3:
1. Známky, ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli do priemeru 3,5.
2. Počas mimoriadnej situácie bol žiak väčšinou aktívny a odovzdal aspoň polovicu zadaní.
3. V 1. polroku  pracoval do priemeru 3,5.

stupeň 4:
1. Známky, ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli do priemeru 4,5.
2. Počas mimoriadnej situácie vypracoval zadania iba s pomocou učiteľa.
3. V 1. polroku pracoval do priemeru 4,5.

stupeň 5 sa neudeľuje

Žiak absolvuje komisionálne skúšky, ak:
1. Známky, ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli nižšie ako priemer 4,5.
2. Počas mimoriadnej situácie nespolupracoval a vykazoval nedostatočné vedomosti. Nespolupracoval napriek upozorneniam písomným a telefonickým .Nekomunikoval s učiteľom ani na opakované výzvy.

V predmetoch hudobná výchova (HUV), výtvarná výchova (VYV), telesná a športová výchova (TSV), občianska náuka (OBN) a finančná gramotnosť (FIG) je slovné hodnotenie absolvoval/neabsolvoval


HODNOTENIE ŽIAKOV PK PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

Výsledná známka= (2xpolročná známka + 3xhodnotenie do koronakrízy + 1xhodnotenie práce z domu)/6
Napríklad:
polročná známka 3; hodnotenie do pandémie 5; hodnotenie práce z domu 1
Výsledná známka = (2x3 + 3x5 + 1x1)/6 = 3,7 => 4

Žiak absolvuje komisionálne skúšky, ak:
1. Známky, ktoré žiak nadobudol do 13. marca 2020 boli nižšie ako priemer 4,5.
2. Počas mimoriadnej situácie nespolupracoval a vykazoval nedostatočné vedomosti. Nespolupracoval napriek upozorneniam písomným a telefonickým .Nekomunikoval s učiteľom ani na opakované výzvy.

KLASIFIKÁCIA ZA II. KLASIFIKAČNÉ OBDOBIE

Pedagogická rada na základe elektronickej komunikácie a videokonferencie dňa 17.04.2020 odsúhlasila spôsob klasifikácie pre II. klasifikačné obdobie:
·  1.ročník – slovné hodnotenie
·  2. – 9-ročník – hodnotenie známkou
·  všetky výchovy, OBN – absolvoval/a
·  žiak, ktorý nepracoval, nezapájal sa, nekomunikoval, neplnil si zadania a úlohy bude mať komisionálne preskúšanie do 31.08.2020.


 


Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2024 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!