logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes217
mod_vvisit_counterVčera400
mod_vvisit_counterTento týždeň1624
mod_vvisit_counterTento mesiac6585
mod_vvisit_counterVšetky1966932
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 31 August 2021 11:25

Vážení rodičia!

V prílohe Vám zasielam Pokyn RŠ k organizácii vyučovania v školskom roku 2021/2022. Je v ňom aj odkaz na Školský semafor, ktorý vydáva ministerstvo školstva. Ten sa bude meniť v závislosti od vývoja pandémie. V ňom sa vždy dozviete o najaktuálnejších informáciách týkajúcich sa povinností, práv a možností školy a zákonných zástupcov.

Ako prílohy pripájam:

1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka /príloha č. 1/. Dôrazne upozorňujem, že bez neho nevpustíme žiaka do školy. Bude pripravené aj ráno pri vstupe, môžete ho podpísať tam. Prosím, aby ste nestresovali deti tým, že ho zabudnete podpísané poslať. Toto tlačivo musíte odovzdať vždy, ak žiak nebude tri po sebe nasledujúce dni v škole /vrátane víkendu/. Podrobná informácia je v Pokyne.

2. Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy /príloha č. 2/. Do školy s deťmi môže vstúpiť iba jeden sprevádzajúci rodič žiaka 1. ročníka. Ten musí odovzdať toto tlačivo ráno /bude pripravené aj pri vstupe/, bez neho nebude vpustený do budovy. Platí to aj pre každú inú sprevádzajúcu osobu /mamu, otca, babku, dedka/, ktorá nebola tri dni po sebe v škole /presne ako pri deťoch/. Ostatní rodičia do školy s deťmi nevstupujú.

3. Oznámenie o výnimke z karantény /príloha č. 3/. Nie je povinné, ale doporučujem ho odovzdať. Umožňuje mi totiž rozhodnúť o tom, že žiak, zamestnanec, ktorý má výnimku, nemusí ostať v karanténe. V prípade, že sa stretne žiak, zamestnanec s pozitívnou osobou môže navštevovať vyučovanie a chodiť do práce. Výnimku majú plne zaočkovaní zamestnanci, žiaci a tí, ktorí prekonali ochorenie za posledných 180 dní.

Žiadam rodičov, aby zvážili návštevu ŠKD žiakov 5. - 9.ročníka. Ranný klub bude zabezpečený po triedach. Poobede by sme však kapacitne nevládali realizovať nepremiešavanie žiakov. Preto zabezpečíme popoludňajší ŠKD pre žiakov 5. - 9. len v nevyhnutných prípadoch. Ďakujem za pochopenie.

Žiadam všetkých o preštudovanie Pokynu RŠ, dodržiavanie opatrení, zodpovedné posudzovanie zdravotného stavu a rizík, ktoré nás sprevádzajú. Spoločne tak ochránime zdravie zamestnancov, žiakov a rodín. A čo je dôležité, môžeme navštevovať vyučovanie prezenčne i v prípade, že bude všetko zatvorené. Dobré je zvážiť aj návštevu iných zariadení, kde sa stretávajú deti rôznych škôl. V minulosti nám odtiaľ najčastejšie hrozilo riziko karantény.

Prílohy:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka   Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka   Oznámenie o výnimke z karantény   Pokyn riaditeľa školy k vyučovaniu v šk.roku 2021/22

Milan Medveď, riaditeľ školy


 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 31 August 2021 11:05

Vážení rodičia!

Táto správa je určená rodičom, ktorí prihlásili deti na jednorazové testovanie kloktaním. Ostatní považujú informácie za bezpredmetné.
Testovanie sa uskutoční 2.9.2021 /vo štvrtok/ od 7.45 podľa tried. Začneme deviatakmi. Je potrebné, aby rodičia rátali s tým, že žiaci nižších ročníkov ukončia testovanie neskôr, ako bolo zvykom ukončiť prvý deň školského vyučovania, teda neskôr ako 9.15. Každé dieťa dostane kartičku s unikátnym kódom, ktorým si otvoríte správu z laboratória s výsledkom testovania. Nezabudnite si kartičku od Vášho dieťaťa vypýtať.

Ako prílohy Vám zasielam:
Súhlas s testovaním a spracovaním osobných údajov, Zber údajov a Inštrukcie k testovaniu. Je potrebné a veľmi dôležité, aby ste správne vyplnili aktuálnu mailovú adresu a telefónne číslo. Vyhodnotenie testov príde iba rodičom na tieto Vami zadané adresy a čísla. Vašou povinnosťou je oznámiť mi výsledok len v prípade, že bude POZITÍVNY, postupovať podľa usmernení RÚVZ a ponechať dieťa v karanténe. Súhlas a Zber mi môžete odoslať oskenované naspäť. Kto nemá takúto možnosť, pošle mi ich po dieťati 2.9. Formuláre budú pripravené aj v škole, takže ich môžete vypísať vo štvrtok ráno alebo mi ich pošlete neskôr. Najdôležitejšie sú kontakty - ak ste zmenili mailovú adresu alebo telefónne číslo, prosím, aby ste mi do stredy večera poslali aktuálne.
Verím, že všetko prebehne hladko a všetci budeme zdraví.

Prílohy:

Súhlas zákonného zástupcu s testovaním a spracovaním osobných údajov   Zber údajov   Informačný list k testovaniu

S pozdravom
Milan Medveď


 
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 30 August 2021 18:51

Základné informácie k novému školskému roku pre rodičov detí materskej školy.

Vážení rodičia detí materskej školy.

Do školy deti nastupujú 2. 9. 2021. Deti privádzate zadným vchodom od kuchyne od 6. 30 do 7. 45 hod., preberáte si dieťa cez hlavný vchod budovy školy od 14. 30 do 16.00 hod.Pri vstupe sa bude vykonávať ranný filter - meranie teploty a dezinfekcia rúk každej vstupujúcej osobe.

Pri vstupe do budovy je povinný zákonný zástupca odovzdať prehlásenie o bezpríznakovosti  dieťaťa, ktoré je v prílohe.Bez prehlásenia dieťa nemôže v škole zostať. Prehlásenie predkladá rodič pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

Prehlásenie musí vypísať aj každá osoba, ktorá do budovy vstupuje t.j. zákonný zástupca, starý otec, stará mama, teta, atď....,teda každá sprevádzajúca osoba dieťaťa (príloha č.2). Pre túto osobu platia tie isté pravidlá ako pre vstup dieťaťa. To znamená, že prehlásenie predkladá osoba pri prvom vstupe do budovy a po neprítomnosti dieťaťa v trvaní tri a viac dní.

Prehlásenie na vypísanie je nachystané aj v škole v prípade, ak rodič nemá možnosť si prehlásenie vytlačiť doma.Ďalej v prílohe sú pripojené aj ostatné dokumenty, ktoré stačí priniesť priebežne najneskôr do 8. 9. 2021.

Pripájam aj nový Školský poriadok a Pokyn riaditeľa školy, ktorý treba dôkladne preštudovať.

Ostatné informácie o opatreniach, ktoré sú školy povinné dodržiavať nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Prílohy:

Oznámenie o výnimke z karantény   Vyhlásenie o bezpríznakovosti diťaťa   Prihláška na stravovanie   Splnomocnenie dieťaťa
Vyhlásenie návštevníka   Pokyn riaditeľa školy pre MŠ   Školský poriadok    

Lenka Bobeková


 
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 23 August 2021 10:58

Vážení rodičia!

Blíži sa otvorenie nového školského roka. Naším spoločným cieľom musí byť zachovanie prezenčnej formy vyučovania najdlhšie, ako sa len dá. Podľa názoru epidemiológov je to podmienené zaočkovanosťou, premorenosťou obyvateľstva a dodržiavaním doterajších hygienických zásad. Z tohto dôvodu Vám oznamujem, že škola bude na začiatku školského roka realizovať kloktacie testy žiakov všetkých ročníkov. Testovanie je dobrovoľné, teda nie je povinné. Robili sme ho v predchádzajúcom školskom roku a zvládne ho každé dieťa. Vyskúšal som si to sám na sebe. Roztok nie je odporný, deti nemajú zaklonené hlavy, nemusia kloktať. Tekutinu prevaľujú v ústach a slamkou ju vypustia do skúmavky. Výsledok je anonymný, správa príde iba zákonnému zástupcovi.

Tiež je možné samotestovanie detí v domácom prostredí nosovými testami, kedy sa stery robia iba z prednej časti nosa. Vyhodnotia si ich rodičia a hneď vedia, či dieťa môže ísť do školy. Doporučujú sa robiť vždy v pondelok a vo štvrtok. V prípade záujmu dostanú zákonní zástupcovia 25 kusov testov zdarma a mali by vydržať do Vianoc.

Pre naplnenia prvotného cieľa a z preventívnych dôvodov doporučujem obe formy testovania. Prvý sa vykonáva iba raz – na začiatku školského roka, samotesty sa robia doma 2x za týždeň. Škola zariadi všetky potrebné náležitosti, rodičia nie sú ničím zaťažení.

Žiadam Vás o posúdenie predchádzajúcich informácií, zváženie dôležitosti samotestovania a dodržanie nasledovných termínov:

  1. Nahlásenie záujmu o kloktacie testovanie na začiatku školského roka do 25.08.2021 do 24.00 hodiny. . Bude sa vykonávať 2., prípadne 3. septembra v škole, rodičia nemusia byť prítomní. Vyplnia iba súhlas, ktorý im zašleme v papierovej forme. Termín upresním podľa dohody s dodávateľom služby.
  2. Nahlásenie záujmu a samotestovacie sady – 25 kusov zdarma do 25.08.2021 do 24.00 hodiny.

Nahlásiť sa môžete na môj služobný mail- riaditel @ zskrajne.sk - uveďte meno dieťaťa a ročník, prostredníctvom portálu zskrajne.edupage.org v časti prihlasovanie.

Ďakujem za dodržanie termínov.

Milan Medveď, riaditeľ školy


 
Napísal užívateľ Administrator   
Štvrtok, 01 Júl 2021 18:18

Školský výlet prvákov a druhákov

Konečne koniec školského roka a dlho očakávaný výlet do Piešťan. Ráno nás prebudilo slniečko a my sme sa tešili na pekný deň. V Piešťanoch sme nastúpili na loď a v sprievode čajok sme sa plavili po rieke Váh. Tešili sme sa z krásnej prírody. Plavba sa skončila a my sme sa presunuli do vláčika, ktorý nás previezol mestom a kúpeľmi mesta Piešťany. Smiech, výskot a spev  sa ozýval z nášho vláčika. Výlet sme ukončili výbornou zmrzlinou.

Školský výlet prvakov a druhákov Školský výlet prvakov a druhákov  

Otvoriť
fotogalériu

Školský výlet prvakov a druhákov Školský výlet prvakov a druhákov
Školský výlet prvakov a druhákov Školský výlet prvakov a druhákov

Z výletu nám zostalo veľa príjemných spomienok a zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho a radi spomínať.

PaedDr. Ľubica Karliková
Mgr. Veronika Vydarená


 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2021 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, ktoré používame a ako ich odstrániť, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.

Akceptujem cookies z tohto webu.